Oscar en Felix – om voor te lezen op school

Dit boek is bestelbaar op: http://www.abimo.net/educatieve_uitgaven/index.php?pg=detail&rid=1293&ct=0
Scroll naar de onderkant van deze Abimo-pagina en dan zie je een bestelknop staan.

Veertien verhalen vertellen de hachelijke situatie van Felix, de teddybeer.

Felix wordt verkocht en is naar verluidt bestemd voor een meisje dat Niki heet en vijf jaar is. Toch blijkt hij een reservebeer te zijn voor de identieke beer Oscar. Oscar is de bofkont die met Niki alle dagen mag spelen. Felix daarentegen woont in een kast en moet zijn beurt afwachten. Pas als Oscar stuk of zoek geraakt, kan hij de beer van Niki worden.

Felix’s wereld stort in elkaar. Hoe hard kan een berenleven zijn?
Doorheen de verhalen doorkruist Felix, omwille van zijn akelige situatie, heel wat gevoelens. Hij is jaloers, verdrietig en bang maar soms ook blij met kleine dingen. Hij is soms heel boos maar aanvaardt ook dat zijn berenleven is wat het is. Hij komt ook tot de onthutsende vaststelling dat hij pas gelukkig zal zijn als Oscar ongelukkig is. Dat is moeilijk voor hem om te aanvaarden.

Dit boek leent zich perfect voor ouders, leerkrachten en therapeuten om met jonge kinderen over gevoelens en andere moeilijke thema’s te bespreken. Het boek bevat per verhaal een aantal handvaten om gesprekken aan te vatten:

  • 14 verhalen
  • een gesprek tussen Felix en de schrijfsters waarin besproken wordt waarom Felix doet wat hij doet.
  • Een babbelmoment met vraagjes die kinderen kunnen beantwoorden.
  • Theoretische achtergrond over het thema of gevoel
  • Suggesties om begeleiders en kinderen te helpen bij moeilijkheden
  • Activiteiten om samen met kinderen in groep of in een één-op-één situatie in een klas of thuis te doen
  • Materiaal en tips om de wereld van Oscar en Felix in een klas of thuis uit te rollen.

Samen een verhaal van Oscar en Felix lezen is sowieso top. Er hoeft niet altijd een aanleiding te zijn. Vele kinderen willen hoe dan ook te weten komen hoe Felix zijn hachelijke situatie zal oplossen. En of hij ooit Niki’s beer zal worden.